Проекти


Програми на ЕС и европейско финансиране

Проекти

Студио Карбон ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по мярка „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Виж повече информация тук..

Студио Карбон ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по мярка „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Виж повече информация тук.

Студио Карбон Оперейшънс ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по мярка „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Виж повече информация тук.

The home page will open in another tab.