Съществена част от портфолиото на фирмата заемат разработките на продуктови прототипи на различни по вид мебели и компоненти за тях.