Високотехнологична дизайнерска маса. Virus Creative Studio.

Проектиране и производство на нови мебелни продукти.