STUDIO CARBON успешно обезпечава производството на инструментална екипировка в това число шаблони, матрици, поасони, калъпи за вакуум формоване, контрапрофили за ротационно леене, с които подпомага и редица съпътстващи производства.