За да създадем гъвкава и устойчива производствена среда непрекъснато подобряваме конкурентната способност на изделията си и развиваме политика на широко междуфирмено сътрудничество.