Проектиране и производство на инструментална екипировка

Разработка и производство на инструментална екипировка, и проектиране на оптимални технологии, съобразени с ресурсите и инфраструктурата на производителя.

ABOUT AUTHOR